De IAWR

iawr-rheinkarte-2500x3452.jpg

De IAWR, het Internationaal Samenwerkingsverband van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied, treedt op als overkoepelend orgaan van haar leden, de

plus ongeveer 120 waterleidingbedrijven uit de zes Rijnoeverstaten Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

In dit gebied zijn ongeveer 30 miljoen mensen voor hun drinkwatervoorziening aangewezen op het water van de Rijn, zijn zijrivieren en de meren in het stroomgebied van deze rivier.

De IAWR ziet het als haar taak zorg te dragen voor een duurzame wijze van waterbeheer.

Doelstelling is de Rijn, met de aftakkingen daarvan en de meren in de uitlopers van de Alpen te beschermen, en wel op een wijze waardoor de kwaliteit van het water zodanig blijft dat daar geheel langs natuurlijke weg drinkwater uit kan worden gewonnen.