De IAWR

De IAWR Internationale Vereniging van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied vertegenwoordigt als overkoepelende organisatie van haar leden, de

ongeveer 120 waterleidingbedrijven uit de zes oeverstaten Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

In het internationale stroomgebied van de Rijn zijn 61 miljoen mensen afhankelijk van schoon drinkwater.

Het doel van de IAWR is de duurzame bescherming van de drinkwaterkwaliteit als essentiële basis voor de volksgezondheid. Dit vereist een effectieve toepassing van het voorzorgsbeginsel. Daarom moet in het stroomgebied van de Rijn de Rijn met zijn zijrivieren, met inbegrip van de meren en de grondwatermassa's, zodanig worden beschermd dat de kwaliteit van de drinkwatervoorraden de openbare drinkwatervoorziening met uitsluitend op de natuur gebaseerde zuiveringsprocédés mogelijk maakt.

Het IAWR streeft uitsluitend niet-commerciële en wetenschappelijke doelstellingen na. De technische basis omvat met name de meetprogramma's van de aangesloten verenigingen, die een decennialange gegevensbasis verschaffen voor het doen van uitspraken over de waterkwaliteit.