Onderzoek

Naast onderzoeksprojecten die bij de zusterorganisaties worden uitgevoerd, worden ook projecten ter hand genomen die het hele Rijnstroomgebied omvatten. Dit betreft niet alleen literatuurstudies ("Desktop studies", bijv. naar nieuwe, voor de waterwinning mogelijk problematische stoffen), maar ook concrete onderzoeken waar de waterlaboratoria van de aangesloten waterleidingbedrijven bij betrokken zijn, bijv. naar phytoplankton-pigmenten of speciale bacteriologische meetprogramma’s.