Actieverbond Water

De vertegenwoordigers van de waterleidingbedrijven hebben vastgesteld dat het in hun belang is om in de toekomst voor de bescherming van het water in heel Europa gezamenlijk op te treden. Daartoe hebben zij zich aaneengesloten in het Actieverbond Water, om zich met gezamenlijke stem te kunnen uitspreken over actuele kwesties als de bescherming van de wateren, de kwaliteit van het drinkwater en de garantie van voldoende toevoer. Bij dit Actieverbond hebben zich organisaties aangesloten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Oprichtingsdocument van het "Actieverbond Water" (PDF - 1.67 Mb)

Oprichtingsdocument van het "Actieverbond Water" (22,4 KB)

Voor de verantwoording en coördinatie van het Actieverbond tekent het kantoor van de IAWR in Keulen.