Doelstelling

iawr-rheinkarte-2500x3452.jpg

Doelstelling van de IAWR is de Rijn, met de aftakkingen daarvan en de meren in de uitlopers van de Alpen te beschermen, en wel op een wijze waardoor de kwaliteit van het water zodanig blijft dat daar geheel langs natuurlijke weg drinkwater uit kan worden gewonnen.

De IAWR ziet het als haar taak zorg te dragen voor een duurzame wijze van waterbeheer en heeft daartoe de houding van waaruit zij wil optreden vastgelegd in 10 richtlijnen.

In de zes Rijnstaten Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, Duitsland en Nederland voorzien circa 120 waterleidingbedrijven ongeveer 30 miljoen mensen van drinkwater. De IAWR, het internationaal samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven in het stroomgebied van de Rijn, treedt op als overkoepelend orgaan van haar leden: