Doelstelling

Het doel van de IAWR is de duurzame bescherming van de drinkwaterkwaliteit als essentiële basis voor de volksgezondheid. Dit vereist een effectieve toepassing van het voorzorgsbeginsel. Daarom moet in het stroomgebied van de Rijn de Rijn met zijn zijrivieren, met inbegrip van de meren en de grondwatermassa's, zodanig worden beschermd dat de kwaliteit van de drinkwatervoorraden de openbare drinkwatervoorziening met uitsluitend op de natuur gebaseerde zuiveringsprocédés mogelijk maakt.

De IAWR ziet het als haar taak zorg te dragen voor een duurzame wijze van waterbeheer en heeft daartoe de houding van waaruit zij wil optreden vastgelegd in 10 richtlijnen.

In de zes Rijnstaten Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, Duitsland en Nederland voorzien circa 120 waterleidingbedrijven ongeveer 30 miljoen mensen van drinkwater. De IAWR, het internationaal samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven in het stroomgebied van de Rijn, treedt op als overkoepelend orgaan van haar leden: