De Rijn

De Rijn heeft in de voorgaande eeuwen een ingrijpende structurele en functionele transformatie ondergaan. Toen zo’n 130 jaar geleden de ontwikkeling inzette waarbij deze rivier uitgroeide tot de meest verkeersintensieve en belangrijke Europese binnenvaartweg, terwijl men de Rijn rond diezelfde tijd is gaan gebruiken als industrieel afwateringskanaal, verslechterde het Rijnwater in ecologisch opzicht steeds verder.

Door een aantal ingrijpende maatregelen verkeert de Rijn tegenwoordig weer in een goede conditie. Het visioen van een rivier die alle soorten gebruik die ervan gemaakt worden ook over de lange termijn kan verwerken, lijkt nu zeker te verwezenlijken.

Om aan al deze soorten van gebruik tegemoet te kunnen komen, is een intact ecologisch systeem een absolute voorwaarde. De laatste jaren zijn er nog andere aspecten bijgekomen in de manier waarop naar de Rijn gekeken wordt:

De bescherming tegen dreigende hoogwaterstanden wordt aan de dichtbevolkte Rijnoevers steeds meer van betekenis. De bescherming van mensenlevens en materiële belangen moet worden verbeterd, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met wijzigingen in de rivierloop als gevolg van bouwkundige ingrepen en klimaatsveranderingen.

Lengte van de rivierloop 1 230 km
Grootte van het stroomgebied 185 000 km²
Inwonertal in het stroomgebied 61 miljoen
Drinkwater uit de Rijn Direct of indirect uit de Rijn ca. 30 miljoen
Bevolkingsdichtheid 324 Bewoners/km²

Landen in het stroomgebied

Duitsland ca. 105 000 km²
Nederland 35 000 km²
Zwitserland 28 000 km²
Frankrijk 24 000 km²
Luxemburg 2 500 km²
Oostenrijk 2 400 km²
Italië, Liechtenstein, België Elk voor een gering deel

Bronrivieren

Vorder- en Hinterrhein Zwitserland

Zes deeltrajecten

Alpenrijn Van de samenvloeiing van de bronrivieren bij Reichenau (Zwitserland tot aan het Bodenmeer)
Hochrhein uitloop van de Untersee tot Bazel
Bovenrijn Bazel tot Bingen
Middenrijn Bingen tot Bonn
Nederrijn Bonn tot Lobith
Rijndelta Lobith tot in de Noordzee

Belangrijke zijrivieren

Aare Zwitserland
Neckar Duitsland
Main Duitsland
Nahe Duitsland
Lahn Duitsland
Moezel met Saar Duitsland
Roer Duitsland
Lippe Duitsland