Organisatie

Het bestuur bestaat uit de voorzitters en directieleden van de lidbedrijven, versterkt met nog 2 directeuren van eveneens aangesloten waterleidingbedrijven.

Het bestuur krijgt directe assistentie van de wetenschappelijke coördinatiecommissie (WK, Wissenschaftliche Koordinierungsausschuss) en de voor de communicatie naar buiten toe verantwoordelijke PR-werkgroep.

De werkgroep van (analytisch)-chemici kijkt hoofdzakelijk naar chemische aspecten van de kwaliteit van het water.

De werkgroep van biologen houdt zich hoofdzakelijk bezig met biologische en microbiologische kwesties.

De KRW-groep ziet toe op de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied van de Rijn.

De werkwijze van de IAWR is vastgelegd in de statuten en de interne organisatie. In de commissies en werkgroepen wordt zitting genomen door experts die zijn gerekruteerd uit de lidbedrijven van de zusterorganisaties.