Activiteiten

De IAWR beheert namens haar leden

onafhankelijke meetnetwerken in oppervlaktewateren.

Gebaseerd op de uitkomsten hiervan worden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken en researchprojecten uitgevoerd voor kwesties die spelen rond de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het drinkwater in het stroomgebied van de Rijn. Daartoe werken internationale deskundigen van de diverse waterleidingbedrijven nauw samen in een aantal werkgroepen

De in de memoranda und standpuntverklaringen geformuleerde eisen van de IAWR zijn in eerste instantie gericht aan functionarissen en beleidsmakers op Europees en nationaal niveau in zowel de industrie als de politiek. De externe contacten lopen verder via overheidsinstanties en beleidsmakers binnen het waterwezen.